Угода користувача

1. Загальні положення

1.1. У цьому документі і випливаючими або пов’язаним з ним відносинах Сторін застосовуються такі терміни та визначення:

а) Сайт Власника / Сайт – інтернет-сайт, розміщені в домені Власника Сайту і їх піддоменів з сукупністю інформації, послуг, текстів, графічних елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації за мережевою адресою (домену) в мережі Інтернет.

б) Угода – цю угоду з усіма доповненнями і змінами.

в) Адміністрація / представник Сайту, Власника Сайту – юридична особа (ТОВ «КОМПАНІЯ БАСТІОН-КИЇВ», Юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 82, оф. 262, код ЄДРПОУ 40681594. Тел. (044) 425-12-00. E-mail: bastion@bastion.company), яка є власником відповідних серверів, мобільного додатку та сайту та/або уповноважена Власником МД/Сайту особа на дії передбачені Угодою.

г) Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Оферти цього Договору без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Відповідь про згоду укласти Договір на інших умовах, ніж запропоновано в Оферті, не є акцептом.

д) Користувач – будь-яка особа, яка перейшла на Сайт і знаходиться на ньому, використовуючи його властивості для ознайомлення з контентом розміщеним на Сайті та/або використовує його сервіси.

е) Сторони — Адміністрація сайту та Користувач.

Сайт містить інформацію і матеріали про товари і послуги, які надалі можуть бути надані Користувачеві в разі укладення реального договору.

1.2. Ця Угода користувача (далі – Угода), користування WEB-сайтом – https://g-pass.in.ua/ (далі – Сайт) розроблена Адміністрацією Сайту і визначає умови використання та розвитку Сайту, а також права та обов’язки його Адміністрації та Користувачів. Угода поширюється також на відносини, пов’язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів Сайту.

1.3. Предметом Угоди є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві послуг з використання Сайту і їх ресурсів, серверу і сервісів (далі – Послуги). До Угоди між Користувачем і Адміністрацією Сайту відносяться всі спеціальні документи, що регулюють надання окремих сервісів Сайту і розміщені у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.

1.4. Цю Угоду може бути змінено та/або доповнено Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет її зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

1.6. Щоб отримати можливість користування Сайтом, необхідно прийняти цю Угоду Користувача. Користувач приймає Угоду натисканням кнопки (проставлянням відповідного знаку) прийняття Угоди Користувача при реєстрації у/на Сайті.

2. Статус Сайту

2.1. Сайт — є комерційним інтернет-ресурсом (платформою), яка являэ собою сукупність інформації та послуг, що міститься в інформаційній системі.

2.2. Усі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені, піддоменів, кореневого піддомену, кодів, серверу, графічних зображень, дизайну) належать Адміністрації Сайту. Остання надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам відповідно до цієї Угоди, законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

2.3. Всі об’єкти (контент), доступні за допомогою Сайту, в тому числі елементи дизайну, текст, певні послуги (можливості), графічні зображення, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних і інші об’єкти, розміщені в рамках Сайту, є об’єктами виключних прав Власника/Адміністрації Сайту. Сайт надає Користувачеві право його функціонального використання в межах його загальних функціональних можливостей.

2.3.1. Використання Сайту іншими способами, в тому числі шляхом копіювання (відтворення) розміщеного у/на Сайту Контенту, а також елементів дизайну, комп’ютерних програм і баз даних, що входять до складу Сайту, їх декомпіляція, модифікація, і подальше поширення, публічний показ, доведення до загального відома не від імені Власника та, у деяких випадках, без його погодження, строго заборонені, якщо інше не передбачено цією Угодою та укладеними Договорами.

2.3.2. Користувач не має права відтворювати, повторювати і копіювати, продавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-якої частини Сайту (включаючи Контент, доступний Користувачу за допомогою Додатків), або доступ до них, крім тих випадків, коли Користувач отримав такий дозвіл від Сайту / Власників Сайту, або коли це прямо передбачено додатковими документами (Договорами, Додатками і т.п.).

2.3.3. Використання Користувачем Сайту, а також розміщеного в ньому Контенту для особистого некомерційного використання допускається за умови дотримання всіх законів охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора / найменування правовласника в незмінному вигляді, збереженні відповідного об’єкта в незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством, що регулює загальний захист даних або додатковими документами на використання Сайту.

2.3.4. Будь-яке використання Сайту або Контенту, крім дозволеного в цій Угоді або у разі явної згоди правовласника на таке використання, без попереднього письмового дозволу правовласника, категорично заборонено.

2.3.5. Якщо інше явно не зазначено в цій Угоді, ніщо в цій Угоді не може розглядатися як передача виключних прав на Контент.

2.4. Дана Угода набирає чинності з в момент початку користування сайтом Користувачем і має силу до моменту її розірвання будь-якої зі Сторін.

2.5. Прийнявши цю Угоду, Користувач висловлює свою повну згоду та розуміння того, що дана Угода поширюється на будь-який наданий Користувачу Контент та/або Послугу за допомогою сервісу Сайту. Укладати цю Угоду мають право особи віком від 18 років та/або зареєстровані юридичні особи, фізичні особи-підприємці.

2.6. Поточний Сайт, а також будь-який його розвиток, або додавання до нього нових послуг, є предметом цієї Угоди.

2.7. Користувач розуміє і погоджується з тим, що всі послуги Сайту надаються «як є» і що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за всі затримки, збої, видалення або не збереження будь – якої персональної інформації у зв’язку з порушеннями електропостачання або збоями в мережі Інтернет.

3. Адміністрація Сайта

3.1. Звернення, пропозиції і претензії фізичних і юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців до Адміністрації Сайту у зв’язку з цією Угодою і всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при їх використанні, а також для запитів уповноважених законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, можуть бути спрямовані на поштову адресу office@dorada.com.ua

3.3. Щодо функціонування і розвитку Сайту Адміністрація керується законодавством України, нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, цією Угодою та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Адміністрацією Сайту з метою регламентації надання Користувачам окремих сервісів та послуг Сайту.

3.4. Ніякі положення цієї Угоди не надають Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації Сайту. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації Сайту може бути надана виключно за письмовою угодою з Адміністрацією Сайту.

4. Статус Користувача

4.1. Адміністрація надає Користувачу доступ до інформації про Сайт, послуги, а також доступ до розділів і тезової інформації, розміщеної у/на Сайті.

4.2. Користувачами Сайту можуть бути юридичні особи, фізичні особи-підприємці та/або фізичні особи.

4.3. При заповненні форм зворотного зв’язку на Сайті, Користувач зобов’язаний надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персонального звернення, включаючи унікальний для кожного Користувача контактний телефон.

4.4. Після надання інформації, зазначеної у п. 4.3. цієї Угоди і правильного послідовного виконання всіх дій, Адміністрації Сайту надходить персональне звернення на вказаній e-mail.

4.5. Відправленням заявки через форму зворотного зв’язку, Користувач автоматично підтверджує свою згоду на обробку Адміністрацією його персональних даних наданих в цій формі Користувачем. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів. Адміністрація обробляє персональні дані Користувача з метою надання користувачам консультативних Послуг.

5. Права та обов’язки Користувача

5.1. Користувач має право на умовах, викладених у/на Сайті:

– Звертатися до Адміністрації з консультаційних питань користування сервісом Сайту;

– Використовувати інформацію, яка надана Адміністрацією на Сайту для ознайомлення в особистих цілях;

5.2. При користуванні Послугами Сайту Користувач зобов’язаний:

– дотримуватися положень чинного законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, цієї Угоди та інших спеціальних документів Адміністрації;

5.3. Користувачеві при використанні Сайту категорично забороняється:

5.4.1. Використовувати будь-які матеріали, що розміщені на сайті в рекламних цілях, а також поширювати їх в мережі Інтернет без отримання згоди Адміністрації Сайту.

5.4.2. Використовувати без спеціального на те дозволу Адміністрації автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та/або взаємодії з Сайтом і його сервісами;

6. Права та обов’язки Адміністрації/Власника

6.1 Адміністрація/Власник має право:

– на власний розсуд вносити зміни в дану Угоду;

– зберігає за собою право у будь-який час змінювати оформлення Сайту, їх зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовуванні скрипти, програмне забезпечення, перелік послуг та інші об’єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого;

– Адміністрація має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов’язаною з функціонуванням Сайту, а також інформацією Користувачів для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Користувача.

– Адміністрація має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його сервісів та послуг, а також рекламувати власну діяльність і послуги.

7. Відповідальність Користувача

7.1. За порушення чинного законодавства України, міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів в частині охорони прав інтелектуальної власності, Користувач несе відповідальність, встановлену відповідними нормами законодавства та цією Угодою.

8. Сайт і Контент третіх осіб.

8.1. Сайт містить або може містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) так само як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, відео, інформацію, додатки, програми та інший Контент, що належить або виходить від третіх осіб (Контент третіх осіб), що є результатом інтелектуальної діяльності та охороняються відповідно до законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

8.2. Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністрацією на відповідність тим чи іншим вимогам достовірності, повноти, сумлінності тощо. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через Сайт або через Контент третіх осіб, включаючи, в тому числі будь-які думки або твердження, висловлені на сайтах третіх осіб або в їх вмісту.

8.3. Розміщені у/на Сайті посилання або керівництва зі звантаження файлів та/або встановлення програм третіх осіб не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Адміністрації.

8.4. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, що розміщена у/на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) з боку Адміністрації.

8.5. Якщо Користувач вирішив покинути Сайт і перейти до сайтів третіх осіб або використати, або встановити програми третіх осіб, він робить це на власний ризик і з цього моменту ці Правила більше не поширюються на Користувача. При подальших діях Користувачу варто керуватися нормами та політикою, у тому числі діловими звичаями тих осіб, чий Контент він збирається використовувати.

9. Функціонування Сайту і відповідальність при їх використанні

9.1. Адміністрація забезпечує функціонування і працездатність Сайту. Адміністрація не несе відповідальності за тимчасові збої та перерви в роботі Сайту і викликані ними втрату інформації, проте, здійснює усі можливі дії для усунення цих перебоїв.

9.2. Адміністрація має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і їх сервісів, а також рекламувати власну діяльність і послуги.

9.3. Адміністрація не несе відповідальності за порушення Користувачем цієї Угоди.

9.4. Обмеження відповідальності Адміністрації:

– Сайт і його сервіси, включаючи всі скрипти, коди, додатки, контент і оформлення Сайту поставляються «як є». Адміністрація відмовляється від будь-яких гарантій того, що Сайт або його сервіси можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання. Адміністрація не може гарантувати та не обіцяє жодних специфічних результатів від використання Сайту та/або його сервісів;

– Щоб уникнути непорозумінь Користувачеві слід дотримуватись обережності та використовувати тільки ліцензійне, в тому числі антивірусне програмне забезпечення;

– Ні за яких обставин Адміністрація або її представники не несуть відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-який непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликаний у зв’язку з використанням Сайту.

Користувач повністю розуміє і погоджується з тим, що:

Адміністрація не гарантує відсутності помилок і збоїв, у тому числі щодо роботи серверів, на яких розміщений сайт. Адміністрація докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок у разі їх виникнення, в максимально короткі терміни.

10. Конфіденційність

10.1. Сторони визнають конфіденційною будь-яку інформацію отриману Сторонами один від одного в процесі виконання цієї Угоди.

10.2. Сторони зобов’язуються не розголошувати конфіденційну інформацію без згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли така інформація повинна бути передана на законних підставах і обґрунтованим вимогам компетентних органів державної влади відповідно до законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, а також вживати всіх заходів захисту для того, щоб конфіденційна інформація стала відома третім особам.

10.3. Передача інформації третім особам або інше розголошення інформації, визнаної за цією Угодою конфіденційною, може здійснюватися тільки з письмової згоди іншої Сторони.

10.4. За розголошення конфіденційної інформації та завдану внаслідок цього шкоду Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, конвенцій, протоколів.

11. Умови обробки персональних даних

11.1. Дані умови про обробку персональних даних розроблені відповідно до законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

11.2. Всі Користувачі, що заповнили відомості, що становлять персональні дані на Сайті, а також розмістили іншу інформацію, вищезазначеними діями підтверджують свою згоду на обробку персональних даних та їх передачу оператору з обробки персональних даних.

11.3. Під персональними даними Користувача розуміється будь-яка біографічна інформація: імені, номери телефонів; адреса електронної пошти (E-mail).

11.4. Користувачі спрямовують свої персональні дані оператору в цілях отримання консультативних послуг. Користувач, приймаючи умови цієї Угоди, висловлює свою зацікавленість і повну згоду, що обробка персональних даних може охоплювати наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знищення.

11.5. Користувач гарантує: що надана ним інформація є повною, точною і правдивою; при наданні інформації не порушується чинне законодавство України, а також норми міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, законні права та інтереси третіх осіб; вся надана інформація заповнена Користувачем стосовно себе особисто.

11.6. Обробка персональних даних провадиться Адміністрацією з використанням баз даних на території України.

11.7. Користувач може у будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних, направивши Адміністрації відповідне повідомлення (заяву) на адресу, вказану у пункті 3.1. цієї Угоди рекомендованим листом з повідомленням про вручення. При цьому Користувач погоджується з тим, що за Адміністрацією залишається право обробки персональних даних Користувач у випадках, передбачених законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

11.8. У разі вчинення Користувачем дій, що підпадають під дії як незаконні або порушують честь, гідність та ділову репутацію як Адміністрації/Власника, так і третіх осіб, його персональні дані за законним запитом можуть стати доступні третім особам, про що Користувач дає свою згоду.

11.9. Користувач дає згоду на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів від Адміністрації, або від інших осіб за дорученням Адміністрації, на адресу електронної пошти та контактний телефон, зазначені Користувачем у формі зворотного зв’язку.

12. Прикінцеві положення

12.1. Ця Угода являє собою Договір між Користувачем і Адміністрацією щодо порядку використання Сайту і їх послуг, сервісів і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністрацією.

12.2. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України, а також норм міжнародного права.

12.3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач та Адміністрація зобов’язані докладати зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У випадку, якщо спори не будуть врегульовані шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України (в судовому порядку), а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

12.4. Ця Угода складена українською мовою і може бути надана Користувачу для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності українськомовної версії Угоди та версії Угоди іншою мовою, застосовуються положення українськомовної.