ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Договір публічної оферти є публічним та, згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх юридичних або фізичних осіб, повне і безумовне прийняття умов якого (реєстрація на Сайті, отримання послуг за допомогою сайту, оплата будь-яким способом) вважається акцептом даного Договору та засвідчує факт його укладання. Права та обов’язки Сторін, правила користування Сайтом можуть міститись також у матеріалах, розміщених на Сайті (або посилання на які розміщені на Сайті). Такі статті, матеріали являються невід’ємною частиною цього Договору.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Компанія, Агент – “ФОП Василенчук Г.М., адреса: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-в, оф.262, тел. (044) 593-13-13”, на підставі окремих договорів з Консультантом, уповноважений на популяризацію та продаж засобів пожежної безпеки (аерозольних вогнегасників-генераторів тушачого аерозолю та феростікерів), надалі – товарів, та пов’язаних з цим консультаційних послуг Консультанта.

Інтернет-сайт – онлайн, веб ресурс Агента, розташований в мережі Інтернет за посиланням: https://je-fire.in.ua (далі – «Сайт»).

Сервіс – функціональні можливості сайту https://je-fire.in.ua

Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа у віці не молодше 18 років, що використовує Сайт для власних потреб, а також з метою замовлення та придбання товарів та послуг, яка прийняла умови цієї Угоди та користується послугами та сервісами Сайту.

Консультант – спеціалісти у сфері технічних засобів безпеки, у тому числі пожежної, які мають вищу освіту та досвід роботи у цій сфері, взяли на себе зобов’язання надати товари та послуги клієнтам.

Послуги Консультанта – продаж товарів, надання консультацій, порад та роз’яснень щодо товару.

Винагорода Агента – грошові кошти за технічну організацію процесу надання-отримання онлайн послуг між Консультантом та Клієнтом та організацію прийняття оплати таких послуг.

Послуги Агента – надання усім користувачам можливості користування Сайтом та його сервісами, підтримання їх в робочому стані, забезпечення технічної організації процесу надання-отримання послуг Консультанта та організація прийняття оплати таких послуг.

Оферта – пропозиція укласти електронний договір з Консультантом виражає намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття.

Акцепт оферти – повне та безумовне прийняття Сторонами умов цієї Публічної оферти, оплата будь-яким способом товарів та послуг Агента та Консультанта. Вчинення таких дій вважається прийняттям пропозиції укласти електронний договір, а також ознайомлення з цією Публічною офертою і повну та безумовну згоду з її змістом.

ДОГОВІР (ЕЛЕКТРОННИЙ ДОГОВІР) – домовленість двох або більше сторін, оформлена у формі електронного правочину на придбання засобів пожежної безпеки, інформація про які розміщена на Сайті, що укладається на умовах публічної оферти (пропозиції, укласти електронний договір) в момент її акцепту.
Сторони – Агент, Клієнт та Консультант.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Предметом даного Договору є надання Агентом Клієнтам послуг по резервуванню, замовленню, оплаті та технічній організації з отримання платних послуг Консультантів за допомогою технічних можливостей/сервісів Сайту.

2.2. Перелік та обсяг послуг, що надаються Агентом:

– Агент надає можливість розміщати на сайті інформацію про товар та здійснює його популяризацію в мережі Інтернет;

– Агент надає технічні можливості надання/отримання Клієнтом послуг Консультанта;

– Агент приймає оплату послуг та здійснює перерахування отриманої оплати Консультанту за вирахуванням винагороди Агента;

2.3. З метою придбання товарів Клієнти здійснюють їх оплату на умовах, що визначені в цьому договорі та у матеріалах, розміщених на Сайті.

2.4 Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р., Клієнт визнає і погоджується з наданням Агенту своїх персональних даних, а так само персональних даних третіх осіб, зазначених Клієнтом, в процесі оформлення надання послуг, а саме: прізвище, ім’я, стать, контактний номер телефону, адресу електронної пошти. Обробка персональних даних Клієнта здійснюється відповідно до законодавства України. Клієнт дає Агенту, Консультанту право на обробку його персональних даних у зв’язку з наданням Клієнту послуг, обумовлених цим Договором, в тому числі з метою отримання Клієнтом рекламних повідомлень. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ АГЕНТОМ:

3.1. Надання послуг Агентом здійснюється 5 днів на тиждень за наступним графіком: у пн-чт з 09:30 години по 18:00 годину, у пт – з 09:30 години по 17:00 годину. В окремих випадках, можливе надання послуг поза рамками зазначеного часу.

3.2. Консультант надає послуги в період обраний та погоджений з клієнтом.

3.3. Після вибору та узгодження між Клієнтом та Консультантом порядку та умов надання Послуг, Клієнт оплачує такі послуги на умовах 100% передплати у розмірі узгодженому Сторонами, за допомогою платіжної системи.

3.4. Умови узгоджуються Клієнтом шляхом проставлення ним відмітки «Згоден» напроти виразу «Я згоден з умовами надання послуг і приймаю всі умови за власним бажанням» «Я даю згоду на використання персональних даних».

4. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТА ОТРИМАННЯ КЛІЄНТОМ ПОСЛУГ КОНСУЛЬТАНТА

4.1. Для отримання Послуг Консультанта, на підтвердження своєї згоди з умовами цього договору Клієнт здійснює такі дії:

– самостійно ознайомлюється з характеристиками товару з переліку, доступного на Сайті, та обирає необхідний йому варіант у необхідній кількості;

– формує Замовлення, користуючись підказками Сайту;

– вказує персональні дані (ПІБ, номер телефону, електрону адресу) та іншу необхідну інформацію в запропонованій формі;

– здійснює оплату, розмір якої визначається в момент формування заявки при виборі необхідного переліку та кількості товару;

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість товару на сайті встановлюється в гривнях та включає в себе ПДВ.

5.2. Вартість послуг включає в себе всі податки, проте не включає комісії, які можуть бути стягуватися третіми особами у зв’язку зі способом оплати (наприклад: комісія банку, платіжних систем за перерахування грошових коштів тощо).

5.3. Оплата послуг проводиться Клієнтом на умовах 100 % передплати через платіжну систему, та у відповідності до правил такої платіжної систем шляхом переказу Клієнтом грошових коштів зі своєї карти з розділу «Оплатити послугу» після вибору необхідної Послуги.

5.4. Оплата Клієнта вважається здійсненою з моменту отримання Агентом інформації від платіжної системи про підтвердження щодо списання коштів з рахунку Клієнта на рахунок Агента.

5.5. Кошти за товар, що не відповідає очікуванням Клієнта, не задовольняє його з тих чи інших причин, можуть бути повернуті протягом 14 днів у разі, якщо товар не був пошкоджений або ж використаний, належної якості, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-XII, редакція від 16.10.2020 р.

5.6. Клієнт сплачує послуги доставки за повернення товару.

5.7. Для здійснення повернення коштів Клієнт зобов’язаний повідомити реквізити банківського рахунку або платіжної карти, на які мають бути повернуті грошові кошти.

5.8. У випадку застосування Клієнтом промо-кодів, знижок и т.п. поверненню підлягає лише сума з урахуванням знижок.

5.9. Повернення коштів здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Агентом/Консультантом товару.

5.10. Клієнт підтверджує і погоджується з тим, що порядок та підстави повернення грошових коштів доведені до нього в повному обсязі, йому відомі і зрозумілі.

6. ОБОВЯЗКИ СТОРІН

6.1. З метою виконання умов цього Договору Агент бере на себе наступні зобов’язання:

Розміщувати інформацію про товари на власному сайті;

Надавати консультації з питань технічних характеристик товару, отримання послуг, користування сайтом.

Забезпечити можливість замовлення та оплати товару за допомогою передбачених на сайті способів оплати.

Перерахувати отримані від Клієнта кошти за послуги Консультанта на рахунок Консультанта, за виключенням суми винагороди Агента.

У будь-який момент здійснювати модифікацію програмного забезпечення, сайту, призупиняти роботу сервісів, що забезпечують роботу сайту, при виявленні суттєвих несправностей, помилок, збоїв та проведення профілактичних робіт.

6.2. Клієнт бере на себе наступні зобов’язання:

Оплачувати товар в повному обсязі та самостійно ознайомитись з правилами здійснення платежів із запропонованих на сайті.

Ознайомитись та дотримуватися всіх чинних норм та вимог законодавства України, в тому числі правил Інтернет-eтики та правил сайту та умов даного Договору щодо придбання товару.

Надати достовірну та точну інформацію про себе.

6.3. Консультант бере на себе наступні зобов’язання:

Надати змістовні інформаційні консультації щодо товару з використанням технічних засобів, можливостей Сайту.

Належним чином та згідно із заявленою вартістю (ціною), узгодженою датою і часом оформлювати та відправляти замовлення Клієнтам;

Негайно повідомляти Агента, Клієнта про всі обставини, що впливають та/або можуть вплинути на хід надання послуг.

7. ГАРАНТІЇ СТОРІН

7.1. В ході виконання даного Договору Агент гарантує:

Забезпечення реалізації послуг Консультанта Клієнтам, здійснення технічної допомоги.

Організацію безперебійного технічного процесу для надання послуг Клієнтам.

7.2. Приймаючи умови Договору шляхом його акцепту, Клієнт запевняє і гарантує, що він:

Укладає Угоду добровільно і при цьому повністю ознайомився з умовами оферти, розуміє предмет Договору, ознайомлений з вартістю послуг та іншими суттєвими умовами, щодо укладання та виконання угоди;

Володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору;

Використовує достовірні дані та інформацію, що передаються Агенту при оформленні замовлення на послугу і платіжних документів, на підставі яких здійснюється оплата;

Дає згоду на обробку персональних даних. Усвідомлює, що будь-які персональні дані, що передаються відповідно до умов цієї Угоди надані для оброблення Агентом відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних;

7.3. Сторони гарантують, що:

Передача та обробка персональних даних у зв’язку з цим Договором охоплюється метою цього Договору.

Всі суб’єкти, персональні дані яких передаються, були належним чином повідомлені про свої права, мету обробки, склад персональних даних та осіб, яким ці дані передаються, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Сторони забезпечують всі необхідні організаційні та технічні засоби для належного захисту отриманих персональних даних від несанкціонованого доступу або обробки.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання умов цієї Угоди Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

8.2. Агент ні за яких обставин, не несе відповідальності за

а) будь-які дії / бездіяльність будь-яких третіх сторін;

б) будь-які непрямі збитки і / або упущену вигоду Клієнта, Консультанта і / або третіх сторін;

в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Клієнтом обраної ним форми оплати Послуг.

8.3. Агент звільняється від відповідальності за неповне або неналежне надання власних послуг за цим Договором у випадках, невиконання Клієнтом будь-якої з умов цього Договору в т.ч. за некоректно оформлене клієнтом замовлення на послуги Консультанта або недостовірність наданої Клієнтом інформації.

8.4. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов Угоди, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії і / або збоїв роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Агентом Договору та непідконтрольні йому.

8.5. Користувач несе відповідальність у повному розмірі за недостовірність відомостей, контактної інформації та інших даних, переданих ним Агенту під час використання Сайта.

9. ТЕРМІН ДІЇ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань в об’ємі, погодженому Сторонами або до моменту розірвання Угоди.

9.2. Договір може бути розірваний:

Кожною зі Сторін у випадках, передбачених чинним законодавством України і цією Офертою;

За взаємною домовленістю Сторін.

10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Договір у своїй останній редакції набуває чинності з моменту опублікування відповідної редакції на Сайті.

10.2. Агент залишає за собою право внести зміни в умови Договору, що були акцептовані в односторонньому порядку. Користувач не має права вносити односторонні зміни до умов цього Договору.

10.3. Будь-яке повідомлення, потрібне або бажане за цим Договором, має бути зроблено у письмовому вигляді та направлені однією Стороною на адресу іншої Сторони електронною поштою або рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

10.4. Цей Договір в контексті статті 628 Цивільного кодексу України є змішаним договором.

10.5. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору, регламентуються нормами чинного законодавства України.

10.6. У випадку, якщо Сторони не зможуть вирішити спірні питання шляхом переговорів, будь-який спір, який виник з цього Договору або у зв’язку з ним, підлягають розгляду в судовому порядку, згідно чинного законодавства України.