ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБРОБКУ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У БАЗАХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Визначення термінів:

база персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

відповідальна особа — визначена особа, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону;

власник та розпорядник бази персональних даних — ТОВ «АДЕКСІМ-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41928123, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1В);

згода суб’єкта персональних даних — будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних, відповідно до сформульованої мети їх обробки;

знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу;

обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Фізична особа, яку можна ідентифікувати, є такою особою, яку можна ідентифікувати прямо чи опосередковано, зокрема, за такими ідентифікаторами як ім’я, ідентифікаційний номер, дані про місцеперебування, онлайн-ідентифікатор або за одним чи декількома факторами, що є визначальними для фізичної, фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної чи соціальної сутності такої фізичної особи;

розпорядник бази персональних даних — фізична чи юридична особа, якій власником бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані;

Не є розпорядником бази персональних даних особа, якій власником та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних;

суб’єкт персональних даних (Користувач/клієнт) — фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, власника чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій власником чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону;

особливі категорії даних — персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя;

Сайт – веб-сайт за посиланням https://je-fire.in.ua

Сервіс – функціональні можливості сайту https://je-fire.in.ua/

2. Персональні дані.

2.1. Власник та/або Розпорядник обробляє Персональні дані, зокрема, номер телефону, прізвище, ім’я та по-батькові, e-mail, які можуть знадобитися для надання доступу на Сайт, його функцій і до Сервісу.

2.2. Власник та/або Розпорядник також зберігає і обробляє знеособлену загальну інформацію у вільному вигляді для підрахунку даних, таку як: IP-адреса, дата і час відвідування, тип і мова браузера, файли cookies, загальна кількість відвідувань Сайту, кількість відвідувань кожної сторінки Сайту, найменування провайдерів послуг доступу до мережі інтернет, які надають користувачам Сайту. Це потрібно для коректної роботи сайту, надання послуг Сайту, оптимізації його роботи, а також для захисту цілісності інформаційного простору Сайту.

2.3. Використання Користувачем Сайту або його Сервісу (оформлення онлайн-заявки, звернення за консультацією, використання інших функцій Сайту) означає згоду з цією Політикою та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.4. Розпорядник отримує Персональні дані від Користувача на сайті при оформленні онлайн-заявки, викристанні форми зворотній зв’язок, здійсненні оплати. Персональні дані Користувача заповнюються (передаються) Користувачем особисто.

2.6. Передаючи персональні дані, Користувач підтверджує, що надає Розпоряднику безумовну і безвідкличну згоду (дозвіл) на безстрокову обробку цих даних та підтверджує, що досяг повнолітнього віку і є дієздатним. Користувач погоджується з тим, що Розпорядник має право на зберігання і обробку, в тому числі і автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до його персональних даних, зокрема збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, поширення (в тому числі передачу третім особам в тому числі по мережі Інтернет), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, наданих Користувачем.

2.7. Розпорядник зобов’язується не передавати особисті дані Користувача третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених Правилами Сервісу, цією Політикою і нормами чинного законодавства України.

2.8. Розпорядник не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

2.9. Розпорядник зберігає за собою право змінювати цю Політику в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення. Будь-які зміни умов Політики будуть розміщені на Сайті і будуть дійсними з моменту публікації. Подальше використання Сервісу після внесення будь-яких змін в Політику означає беззастережне прийняття користувачем (клієнтом) таких змін.

3. Мета обробки персональних даних.

3.1. Метою обробки персональних даних у системі є зберігання та обслуговування даних, відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Метою обробки персональних даних є:

· надання обраної Користувачем послуги;

· надання Користувачеві доступу до функцій Сайту та для поліпшення якості Сервісу;

· інформування Користувача про зміни або доповнення до Сервісу;

· інформування Користувача про наявність будь-яких послуг, що надаються;

· оцінка рівня обслуговування користувача, моніторингу та оптимізації різних варіантів обслуговування;

· здійснення рекламних та маркетингових заходів;

· подачі претензії і надання відповідей на подані претензії;

· захисту прав і законних інтересів Користувачів і третіх осіб відповідно до чинного законодавства України;

· обміну з Користувачем інформацією і новинами;

· гарантування належної роботи Сайту і Сервісу, зокрема для відстеження збоїв чи вирішення проблеми, про які повідомляють Користувачі.

· реалізація та забезпечення належної роботи платних послуг сервісу

· здійснення розрахунків за надані послуги.

4. Порядок обробки персональних даних.

4.1. Згода суб’єкта персональних даних має бути добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана у наступних формах:

· документ на паперовому носії з реквізитами, що дає змогу ідентифікувати цей документ і фізичну особу;

· електронний документ, який має містити обов’язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати цей документ та фізичну особу. Добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних доцільно засвідчувати електронним підписом суб’єкта персональних даних.

· відмітка на електронній сторінці документа чи в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.

4.2. Згода суб’єкта персональних даних надається під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

4.3. Повідомлення суб’єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані здійснюється під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

4.4. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (особливі категорії даних) забороняється.

5. Місцезнаходження та передача бази персональних даних.

5.1. Вказані у розділі 2 цього Положення бази персональних даних знаходяться за адресою 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1В.

5.2. Розпорядник може передавати Персональні дані третім особам в обсязі, необхідному для досягнення цілей (мети) їх обробки. Сторона, якій передаються персональні дані, повинна попередньо вжити заходів щодо забезпечення вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.3. Розпорядник надає доступ до Персональних даних тільки уповноваженим своїм працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності таких даних відповідно до вимог Розпорядника.

5.4. Сайт може містити посилання на інші інформаційні ресурси, сайти, мобільні додатки, і Розпорядник не несе відповідальності за їх політику конфіденційності або зміст.

6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам.

6.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої володільцю бази персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

6.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

6.3. Суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

6.4. У запиті зазначаються:

· прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника);

· найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи — заявника);

· прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

· відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про власника чи розпорядника цієї бази;

· перелік персональних даних, що запитуються;

· мета запиту.

6.5. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

6.6. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

6.7. У повідомленні про відмову зазначаються:

· прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;

· дата відправлення повідомлення;

· причина відмови.

6.8. Рішення про відмову до персональних даних може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних, або до суду.

7. Захист персональних даних.

7.1. Власника бази персональних даних обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

7.2. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних.

7.3. Працівники, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

7.4. Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

7.5. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних.

8. Права суб’єкта персональних даних.

8.1. Суб’єкт персональних даних має право:

· знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

· отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

· на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

· отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

· пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

· звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

· застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

9. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних.

9.1. Суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

9.2. Доступ суб’єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

9.3. Суб’єкт персональних даних подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

У запиті зазначаються:

· прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних;

· інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних;

· відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про власника чи розпорядника цієї бази;

· перелік персональних даних, що запитуються.

9.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

9.5. Протягом цього строку власник бази персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

9.6. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

10. Безпека та відповідальність.

10.1. Розпорядник приймає всі можливі технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту Персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

10.2. Розпорядник не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Розпорядника та попереджає, що ніяка передача даних через Інтернет, мобільний пристрій або через бездротовий пристрій не можуть гарантувати 100%-у безпеку.

10.3. Розпорядник не несе відповідальності за точність і повноту Персональних даних або іншої інформації, наданої Користувачем або третіми особами.

10.4. Користувач несе відповідальність згідно з чинним законодавством України за надання недостовірних Персональних даних або використання персональних даних третіх осіб.

10.5. Розпорядник не несе відповідальності за зміст особистої інформації або іншої інформації, яку Користувач отримав від третіх осіб.

10.6. Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення самим Користувачем до безпечного зберігання його Персональних даних, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису, персональним і іншим даним Користувача, за що Розпорядник не несе будь-якої відповідальності.